Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

обслужващ, бензиностанция/газостанция

Description

Code

5245.1

Description

Обслужващите на бензиностанция/газостанция продават на бензиностанции гориво, смазочни и охлаждащи продукти за моторни превозни средства и мотоциклети.

Алтернативен етикет

обслужваща, бензиностанция/газостанция

обслужваща, газостанция

обслужваща, бензиностанция

обслужващ, станция за гориво

обслужващ, бензиностанция/газостанция

обслужващ, бензиностанция

обслужващ, газостанция

обслужваща, станция за гориво

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието