Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

специалист, обзавеждане на плавателни съдове

Description

Code

7534.3.2

Description

Специалистите по обзавеждане на плавателни съдове отговарят за производството, сглобяването и ремонта на компоненти за интериора на всички видове плавателни съдове. Те използват електрически уреди, ръчни инструменти и друго оборудване за подготовка и закрепване на материалите, както и за прилагане на довършителните елементи. Освен това извършват проверка на входящите материали и подготвят интериора на плавателния съд за новите компоненти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието