Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

организатор, производство на оптически инструменти

Description

Code

3122.4.11

Description

Организаторите на производство на оптически инструменти координират, планират и насочват процеса на производство на оптически инструменти. Те гарантират, че оптичното стъкло се обработва правилно и оптичното оборудване се сглобява в съответствие със спецификациите. Ръководят служителите, които работят по производствената линия, контролират качеството на сглобените стоки и управляват разходите и ресурсите.

Алтернативен етикет

организатор, производство на оптическо оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието