Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

бихейвиорист

Description

Code

2632.3

Description

Бихейвиористите изследват, наблюдават и описват поведението на човека в обществото. Те правят изводи относно мотивите, които карат хората да извършват определени действия, наблюдават различните обстоятелства при различните видове поведение и описват различни характери. Съветват организациите и правителствените институции в тази област. Освен това могат да анализират поведението на животните.

Алтернативен етикет

бихейвиористка

бихейвиорист

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието