Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

земеустроител

Description

Code

2164.1

Description

Земеустроителите посещават обекти, за да създадат проекти и планове за употребата и развитието на земята. Те събират и анализират данни за земята. Земеустроителите дават съвети относно ефективността и безопасността на плановете за развитие.

Алтернативен етикет

земеустроител

земеустроителка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието