Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

земеустроител

Description

Code

2164.1

Description

Земеустроителите посещават обекти, за да създадат проекти и планове за употребата и развитието на земята. Те събират и анализират данни за земята. Земеустроителите дават съвети относно ефективността и безопасността на плановете за развитие.

Алтернативен етикет

земеустроител

земеустроителка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието