Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по управление на въздушното движение

Description

Code

2320.1.2

Description

Учителите по управление на въздушното движение обучават хора по всички въпроси, свързани с аеронавигационното обслужване, например управлението на въздушното движение и комуникациите за навигация на летищата. Те преподават всички директиви, издадени от контрола на въздушното движение, за да дадат на стажантите на усещане за безопасност и експедитивен поток от въздушен трафик.

Алтернативен етикет

учител по контрол на въздушното движение

учителка по контрол на въздушното движение

учител по управление на въздушното движение

инструкторка по управление на въздушното движение

учителка по управление на въздушното движение

учител по обслужване на въздушното движение

учителка по обслужване на въздушното движение

инструктор по обслужване на въздушното движение

инструктор по контрол на въздушното движение

инструктор по управление на въздушното движение

инструкторка по контрол на въздушното движение

инструкторка по обслужване на въздушното движение

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието