Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

водопроводчик, канализация и дренаж

Description

Code

7126.2

Description

Водопроводчиците на канализация и дренаж монтират и поддържат дренажни съоръжения, използвани в канализационните системи, като тръби и клапани. Те анализират проекта, осигуряват правилния монтаж на дренажната система и извършват дейности по поддръжка и ремонт.

Алтернативен етикет

работник, полагане на дренаж

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието