Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател, кино и фотоизкуство в занимания по интереси

Description

Code

2355.5

Description

Преподавателите по кино и фотоизкуство в занимания по интереси преподават на учениците различните фотографски техники и стилове, например (групов) портрет, природа, пътуване, макро снимки, подводно снимане, черно-бели снимки, панорамни снимки, движение и др. Те предоставят на учениците представа за историята на фотографията, но се съсредоточават основно върху подход, основан на практиката, чрез който помагат на учениците при експериментирането и овладяването на различни фотографски техники, и ги насърчават да разработят свой собствен стил. Преподавателите по кино и фотоизкуство в занимания по интереси наблюдават напредъка на учениците и организират публични изложби с работата на учениците.

Алтернативен етикет

учителка по медийни изкуства

старши учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

преподавател, кино и фотоизкуство в занимания по интереси

старша учителка, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

главна учителка, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учителка, кино и фотоизкуство в занимания по интереси

главен учител, кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

преподавателка, кино и фотоизкуство в занимания по интереси

учител по медийни изкуства

учител, кино и фотоизкуство в занимания по интереси

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието