Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по трудово обучение

Description

Code

2320.1.16

Description

Учителите по трудово обучение преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, трудовото обучение, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с трудовото обучение и работата с дърво и метал, например дърводелец или тенекеджия. Учителите по трудово обучение следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на трудовото обучение чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учител по технически занаяти

инструктор по трудово обучение

учител по трудово обучение

инструкторка по трудово обучение

учителка по трудово обучение

учителка по технически занаяти

учителка по технически занаят

учител по технически занаят

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието