Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

закупчик, рекламно медийно пространство

Description

Code

2431.2

Description

Закупчиците на рекламно медийно пространство купуват, от името на клиентите си, рекламно пространство в печатните, радио и телевизионните медии, както и онлайн медиите. Те анализират ефективността и целесъобразността на различните канали в зависимост от стоката или услугата като предоставят съвети за взимане на решения. Опитват се да договорят най-добрата цена, без да излагат на риск качеството на рекламите. Те помагат при разработването и прилагането на маркетингови и рекламни планове в частта за комуникации чрез най-подходящата медия.

Scope note

Includes people working with the advertising media planner.

Алтернативен етикет

закупчик, медийно и рекламно пространство

закупчичка, медийно и рекламно пространство

плановичка и закупчичка, медийно пространство

закупчик, международно медийно пространство

закупчик, рекламно телевизионно пространство

агент, рекламни продажби

старши закупчик, медийно пространство

медиен закупчик и плановик

закупчичка, рекламно радиопространство

закупчичка, печатно пространство

закупчичка, медийно пространство

закупчичка и плановичка, медийно пространство

закупчик, рекламно радиопространство

агентка, рекламни продажби

закупчик и плановик, медийно пространство

плановик и закупчик, медийно пространство

закупчичка, международно медийно пространство

закупчик, печатно пространство

медийна плановичка и закупчичка

медиен плановик и закупчик

закупчик, медийно пространство

закупчичка, рекламно телевизионно пространство

рекламна медийна специалистка

старша закупчичка, медийно пространство

медийна закупчичка и плановичка

рекламен медиен специалист

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието