Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник, наета сценична техника

Description

Code

3521.1.3

Description

Техниците, работещи с наета сценична техника, подготвят, поддържат, издават, превозват, настройват, програмират, експлоатират, одобряват, проверяват, почистват и съхраняват аудиовизуално оборудване, оборудване за изпълнения и оборудване за събития. Работата им се основава на планове, инструкции и формуляри за поръчка.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието