Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, ремонт на терминални устройства АТМ

Description

Code

7421.1

Description

Тези техници извършват монтаж, диагностициране, поддръжка и ремонт на терминални устройства АТМ. Те пътуват до местоположението на своите клиенти, за да предоставят услугите си. Техниците за ремонт на терминални устройства АТМ използват ръчни инструменти и софтуер за фиксиране на неизправни парични разпределителни системи.

Алтернативен етикет

техник, ремонт на банкомати

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието