Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, ремонт на терминални устройства АТМ

Description

Code

7421.1

Description

Тези техници извършват монтаж, диагностициране, поддръжка и ремонт на терминални устройства АТМ. Те пътуват до местоположението на своите клиенти, за да предоставят услугите си. Техниците за ремонт на терминални устройства АТМ използват ръчни инструменти и софтуер за фиксиране на неизправни парични разпределителни системи.

Алтернативен етикет

техник, ремонт на банкомати

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието