Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

гримьор/гримьорка

Description

Code

5142.5

Description

Гримьорите оказват съдействие и подкрепа на артистите преди, по време и след представление и при заснемане на филми или телевизионни програми, за да се гарантира, че гримът съответства на художествената визия на театралния режисьор и творческия екип. Те създават образи и характери чрез гримове и протезиране. Те поддържат, проверяват и поправят протези и оказват съдействие с бързи промени.
 

Алтернативен етикет

гримьорка

гримьор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието