Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, повърхностно шлифоване

Description

Code

8122.11

Description

Машинните оператори за повърхностно шлифоване настройват и обслужват машини за повърхностно шлифоване, проектирани за прилагане на абразивни процеси с цел отстраняване на малки количества излишен материал и изглаждане на метални елементи чрез абразивно шлифоващо колело или шлифовъчна машина, въртящи се върху хоризонтална или вертикална ос.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието