Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

данъчен служител

Description

Code

3352.1

Description

Данъчните служители събират такси, дългове и данъци от името на държавните институции в градовете, общините и други юрисдикции. Те изпълняват административни задължения и обменят информация с други длъжностни лица и институции, за да гарантират, че операциите се извършват правилно и в съответствие с политиките.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието