Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на стоки втора употреба

Description

Code

5223.7.30

Description

Специализираните продавач-консултанти на стоки втора употреба продават стоки втора употреба, например книги, дрехи, уреди и други в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач-консултантка на стоки втора употреба

специализирана продавач-консултантка на стоки втора употреба

продавач на стоки втора употреба

продавач-консултант на стоки втора употреба

специализиран продавач-консултант на стоки втора употреба

продавачка на стоки втора употреба

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието