Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на мебели

Description

Code

5223.7.20

Description

Специализираните продавач-консултанти на мебели продават мебели и други домакински изделия в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

специализирана продавач-консултантка на мебели

продавачка на мебели

продавач-консултант на мебели

продавач на мебели

продавач-консултантка на мебели

специализиран продавач-консултант на мебели

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието