Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

миньор, подземен рудник

Description

Code

8111.5

Description

Миньорите в подземния рудник извършват широк набор от спомагателни подземни минни дейности, напр. проверки, обслужване на конвейер и транспорт на оборудване и консумативи от повърхността до мястото на добив под земята.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието