Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

бюджетен анализатор

Description

Code

2411.1.4

Description

Бюджетните анализатори наблюдават разходните дейности на публични и частни институции и дружества. Те изготвят бюджетни доклади, преглеждат бюджетния модел, използван от дружеството, и гарантират спазването на бюджетните политики и други правни разпоредби.

Алтернативен етикет

бюджена счетоводителка

бюджетен анализатор

бюджетен счетоводител

бюджетна анализаторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието