Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

бюджетен анализатор

Description

Code

2411.1.4

Description

Бюджетните анализатори наблюдават разходните дейности на публични и частни институции и дружества. Те изготвят бюджетни доклади, преглеждат бюджетния модел, използван от дружеството, и гарантират спазването на бюджетните политики и други правни разпоредби.

Алтернативен етикет

бюджена счетоводителка

бюджетен анализатор

бюджетен счетоводител

бюджетна анализаторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието