Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по туризъм

Description

Code

2320.1.24

Description

Учителите по туризъм преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, туризма, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с туризма. Учителите по туризъм следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на туризма чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учител по пътувания и туризъм

учителка по пътувания и туризъм

учител по туризъм

учителка по туризъм

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието