Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

съветник по публично финансиране

Description

Code

2412.10

Description

Съветниците по публично финансиране съветват физическите лица и предприятията за възможностите за финансиране, предоставени от правителството. Те анализират нуждите на клиентите, съветват ги относно фондовете, безвъзмездните средства и субсидиите, които се прилагат за тях, и подпомагат процеса на кандидатстване. Освен това съветниците по публично финансиране създават публична администрация за отпускане на безвъзмездни средства в организациите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието