Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, сензорна техника

Description

Code

2152.1.15

Description

Инженерите на сензорна техника проектират и разработват сензори, сензорни системи и продукти, оборудвани със сензори. Те планират и следят производството на тези продукти.

Алтернативен етикет

електронен инженер

инженер, датчици и изпълнителни механизми

инженерка, електронни датчици

инженер, сензорни системи

надзорник, производство на сензорна техника

специализирана инженерка, сензорна техника

инженерка-проектантка, сензорна техника

инженерка, сензорни технологии

инженер-проектант, сензорна техника

инженерна консултантка, сензорна техника

инженерка-проектантка на сензорна техника

инженерка, електроник

инженерен експерт, сензорна техника

проектант на сензорна техника

инженер, изпълнителни механизми и датчици

инженерна специалистка, сензорни технологии

инженерна консултантка, сензорни технологии

електронна инженерка

инженерна съветничка, сензорни технологии

инженерка, изпълнителни механизми и датчици

инженерна специалистка, сензорна техника

инженер, сензорни технологии

инженерен специалист, сензорна техника

инженерен специалист, сензорни технологии

инженерен консултант, сензорни технологии

инженерна съветничка, сензорна техника

инженерка, сензорна техника

разработчик на сензори

проектантка на сензорна техника

надзорничка, производство на сензорна техника

инженер, сензорна техника

сензорна инженерка

инженерен съветник, сензорни технологии

инженер, електроник

сензорен инженер

инженерен консултант, сензорна техника

инженер-разработчик на сензори

инженерка-разработчик на сензори

инженерка, сензорни системи

инженерен експерт, сензорни технологии

инженерка, датчици и изпълнителни механизми

инженер, електронни датчици

инженер-проектант на сензорна техника

специализиран инженер, сензорна техника

инженер по датчици и изпълнителни механизми

инженерен съветник, сензорна техника

инженерка по датчици и изпълнителни механизми

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието