Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, сензорна техника

Description

Code

2152.1.15

Description

Инженерите на сензорна техника проектират и разработват сензори, сензорни системи и продукти, оборудвани със сензори. Те планират и следят производството на тези продукти.

Алтернативен етикет

електронен инженер

електронна инженерка

инженер, датчици и изпълнителни механизми

инженер, електроник

инженер, електронни датчици

инженер, изпълнителни механизми и датчици

инженер, сензорна техника

инженер, сензорни системи

инженер, сензорни технологии

инженер-проектант, сензорна техника

инженер-проектант на сензорна техника

инженер-разработчик на сензори

инженерен експерт, сензорна техника

инженерен експерт, сензорни технологии

инженерен консултант, сензорна техника

инженерен консултант, сензорни технологии

инженерен специалист, сензорна техника

инженерен специалист, сензорни технологии

инженерен съветник, сензорна техника

инженерен съветник, сензорни технологии

инженерка, датчици и изпълнителни механизми

инженерка, електроник

инженерка, електронни датчици

инженерка, изпълнителни механизми и датчици

инженерка, сензорна техника

инженерка, сензорни системи

инженерка, сензорни технологии

инженерка-проектантка, сензорна техника

инженерка-проектантка на сензорна техника

инженерка-разработчик на сензори

инженерка по датчици и изпълнителни механизми

инженерна консултантка, сензорна техника

инженерна консултантка, сензорни технологии

инженерна специалистка, сензорна техника

инженерна специалистка, сензорни технологии

инженерна съветничка, сензорна техника

инженерна съветничка, сензорни технологии

инженер по датчици и изпълнителни механизми

надзорник, производство на сензорна техника

надзорничка, производство на сензорна техника

проектантка на сензорна техника

проектант на сензорна техника

разработчик на сензори

сензорен инженер

сензорна инженерка

специализирана инженерка, сензорна техника

специализиран инженер, сензорна техника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието