Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

машинен оператор, машина за пилене

Description

Code

8122.9

Description

Машинните оператори на машина за пилене настройват и обслужват машини за пилене, напр. лентови пили, режещи пили, настолни пили, с цел заглаждане на метални, дървени или пластмасови повърхности чрез прецизно рязане и отстраняване на малки количества излишни материали.

Алтернативен етикет

машинен оператор, шлифовъчна машина

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието