Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор с контролни функции, производствени роботи

Description

Code

3139.2

Description

Операторите с контролни функции на производствени роботи работят с и наблюдават промишлените роботи, използвани в процесите на автоматизация, за да извършват различни производствени дейности, например повдигане, заваряване и сглобяване. Те гарантират, че машините работят правилно и в синхрон с други промишлени роботи, поддържат и ремонтират дефектни части, оценяват рисковете и извършват изпитвания.

Алтернативен етикет

настройчик, робот

оператор, робот

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието