Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, ортопедически приспособления

Description

Code

3214.3.1

Description

Техниците на ортопедически приспособления проектират, създават, пригодяват и поправят помощни изделия, например брекети, стави, коригиращи стелки и други хирургични и медицински приспособления.

Scope note

Includes people producing orthopaedic devices. Excludes people producing electrical devices such as hearing aids.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието