Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на плодове и зеленчуци

Description

Code

5223.7.19

Description

Специализираните продавач-консултанти на плодове и зеленчуци продават плодове и зеленчуци в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач на плодове и зеленчуци

продавач-консултантка на плодове и зеленчуци

продавач-консултант на плодове и зеленчуци

специализиран продавач-консултант на плодове и зеленчуци

специализирана продавач-консултантка на плодове и зеленчуци

продавачка на плодове и зеленчуци

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието