Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ландшафтен архитект

Description

Code

2162.1

Description

Ландшафтните архитекти планират и проектират създаването на градини и естествени пространства. Те определят спецификациите и разпределението на пространството. Те съчетават разбирането за естественото пространство с усещане за естетика, за да създадат хармонично пространство.

Алтернативен етикет

ландшафтна архитектка

ландшафтна инженерка

ландшафтен проектант

ландшафтен дизайнер

ландшафтна специалистка

ландшафтен инженер

ландшафтен архитект

ландшафтна проектантка

ландшафтна дизайнерка

ландшафтен специалист

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието