Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на текстил и тъкани

Description

Code

5223.7.35

Description

Специализираните продавач-консултанти на текстилни изделия продават текстилни тъкани, платове, галантерия и други в специализирани магазини.

Scope note

Excludes people performing clothing sales.

Алтернативен етикет

продавач-консултантка на текстил и тъкани

продавачка на текстил и тъкани

специализиран продавач-консултант на текстил и тъкани

продавач на текстил и тъкани

продавач-консултант на текстил и тъкани

специализирана продавач-консултантка на текстил и тъкани

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието