Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инструктор по оцеляване

Description

Code

3423.1.2.2.1

Description

Инструкторите по оцеляване водят групи в обширни естествени пространства и им помагат, като ги обучават по основни нужди за оцеляване без средства за комфорт или съвременно оборудване, на които да разчитат. Те наставляват участниците при усвояването на умения за оцеляване, например разпалване на огън, изработване на примитивно оборудване, изграждане на подслон и намиране на вода и храна. Те гарантират, че участниците са запознати с определени мерки за безопасност, без да омаловажават приключенския характер, опазването на околната среда и управлението на риска. Те насърчават проявяваните от страна на групата усилия за лидерство и наставляват на участниците поотделно, така че да провокират техните ограничения по отговорен начин и да им помогнат да преодолеят евентуални страхове.

Алтернативен етикет

инструкторка по оцеляване

инструктор по оцеляване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието