Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

преподавател по изящни изкуства, висше училище

Description

Code

2310.1.17

Description

Преподавателите по изящни изкуства във висшите училища преподават на студентите теория и, най-вече, практически изящни изкуства в специализирано училище за изящни изкуства или консерватория на нивото на висшето образование, включително рисуване и правене на скулптори. Те предоставят теоретично обучение за практическите умения и техники, които студентите впоследствие трябва да овладеят. Преподавателите по изящни изкуства наблюдават напредъка на студентите, оказват индивидуална помощ при необходимост и оценяват техните знания и умения в изящните изкуства чрез задачи, често практически, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

асистент по изящни изкуства

асистент по изящни изкуства, висше училище

главен асистент по изящни изкуства

главен асистент по изящни изкуства, висше училище

гост-преподавателка по изящни изкуства, академия по изящни изкуства

гост-преподавателка по изящни изкуства, висше училище

гост-преподавателка по изящни изкуства, консерватория

гост-преподавателка по изящни изкуства, художествена академия

гост-преподавател по изящни изкуства, академия по изящни изкуства

гост-преподавател по изящни изкуства, висше училище

гост-преподавател по изящни изкуства, консерватория

гост-преподавател по изящни изкуства, художествена академия

доцент по изящни изкуства

доцент по изящни изкуства, висше училище

лекторка по изящни изкуства, академия по изящни изкуства

лекторка по изящни изкуства, консерватория

лекторка по изящни изкуства, художествена академия

лектор по изящни изкуства, академия по изящни изкуства

лектор по изящни изкуства, консерватория

лектор по изящни изкуства, художествена академия

преподавателка по изящни изкуства, академия по изящни изкуства

преподавателка по изящни изкуства, висше училище

преподавателка по изящни изкуства, консерватория

преподавателка по изящни изкуства, художествена академия

преподавател по изящни изкуства, академия по изящни изкуства

преподавател по изящни изкуства, висше училище

преподавател по изящни изкуства, консерватория

преподавател по изящни изкуства, художествена академия

професор по изящни изкуства

професор по изящни изкуства, висше училище

старша преподавателка по изящни изкуства, академия по изящни изкуства

старша преподавателка по изящни изкуства, висше училище

старша преподавателка по изящни изкуства, консерватория

старша преподавателка по изящни изкуства, художествена академия

старши преподавател по изящни изкуства, академия по изящни изкуства

старши преподавател по изящни изкуства, висше училище

старши преподавател по изящни изкуства, консерватория

старши преподавател по изящни изкуства, художествена академия

хонорувана преподавателка по изящни изкуства, академия по изящни изкуства

хонорувана преподавателка по изящни изкуства, висше училище

хонорувана преподавателка по изящни изкуства, консерватория

хонорувана преподавателка по изящни изкуства, художествена академия

хоноруван преподавател по изящни изкуства, академия по изящни изкуства

хоноруван преподавател по изящни изкуства, висше училище

хоноруван преподавател по изящни изкуства, консерватория

хоноруван преподавател по изящни изкуства, художествена академия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието