Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител, рекламна агенция

Description

Code

4419.1

Description

Служителите в рекламна агенция осигуряват подкрепа при всички операции, извършвани в рекламни отдели или рекламни агенции. Те гарантират управлението и реда на изпълнение на административните дейности. Те общуват с персонала на отдела за реклама, както и с външни клиенти. Нещо повече, те познават операциите в рекламата и са в помощ за прагматичното изпълнение на планове и задачи, изпълнявани от мениджъри и консултанти, както и за участието в създаването на съдържание за използване както онлайн, така и в печата.

Алтернативен етикет

асистент, рекламна агенция

сътрудник, рекламна агенция

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието