Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор, предпечатна подготовка

Description

Code

7321.1

Description

Операторите по предпечатна подготовка подготвят процесите на отпечатване чрез форматиране, настройка и съставяне на текст и графики в подходяща форма. Това включва заснемането на текст и изображение и обработката им по електронен път. Също така подготвят печатарските преси, поддържат ги и отстраняват проблеми.

Алтернативен етикет

оператор, компютърна предпечатна подготовка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието