Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

военен инженер

Description

Code

0310.5

Description

Военните инженери изпълняват технически и научни функции в армията, например разработват концепции за военно и техническо оборудване, подпомагат производството на военно оборудване и извършват технически изследвания, поддръжка и осигуряване на качеството.

Алтернативен етикет

инженер по отбранителни технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието