Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по фармация, висше училище

Description

Code

2310.1.31

Description

Преподавателите по фармация във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, фармацията, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, воденето на лабораторни практики, оценяването на писмените работи и изпитите и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на фармацията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

преподавател по фармация, висше училище

университетски преподавател по фармакология

гост-преподавателка по фармация, висше училище

асистент по фармация

главен асистент по фармакология

хонорувана преподавателка по фармакология, висше училище

лекторка по фармация, висше училище

старши преподавател по фармакология, висше училище

професор по фармация

гост-преподавателка по фармакология, висше училище

университетси преподавател по фармация

университетски лектор по фармация

асистент по фармация, висше училище

преподавател по фармакология, висше училище

старши преподавател по фармация, висше училище

доцент по фармация, висше училище

хоноруван преподавател по фармация, висше училище

университетски лектор по фармакология

преподавателка по фармакология, висше училище

главен асистент по фармакология, висше училище

асистент по фармакология, висше училище

главен асистент по фармация

лектор по фармакология, висше училище

доцент по фармация

университетска преподавателка по фармакология

университетска лекторка по фармакология

лектор по фармация, висше училище

доцент по фармакология

университетска преподавателка по фармация

старша преподавателка по фармакология, висше училище

гост-преподавател по фармация, висше училище

гост-преподавател по фармакология, висше училище

главен асистент по фармация, висше училище

преподавателка по фармация, висше училище

старша преподавателка по фармация, висше училище

лекторка по фармакология, висше училище

хонорувана преподавателка по фармация, висше училище

професор по фармакология

доцент по фармакология, висше училище

университетска лекторка по фармация

професор по фармакология, висше училище

хоноруван преподавател по фармакология, висше училище

асистент по фармакология

професор по фармация, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието