Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

преподавател по фармация, висше училище

Description

Code

2310.1.31

Description

Преподавателите по фармация във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, фармацията, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи и асистент-преподаватели при подготовката на лекциите и изпитите, воденето на лабораторни практики, оценяването на писмените работи и изпитите и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на фармацията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

асистент по фармакология

асистент по фармакология, висше училище

асистент по фармация

асистент по фармация, висше училище

главен асистент по фармакология

главен асистент по фармакология, висше училище

главен асистент по фармация

главен асистент по фармация, висше училище

гост-преподавателка по фармакология, висше училище

гост-преподавателка по фармация, висше училище

гост-преподавател по фармакология, висше училище

гост-преподавател по фармация, висше училище

доцент по фармакология

доцент по фармакология, висше училище

доцент по фармация

доцент по фармация, висше училище

лекторка по фармакология, висше училище

лекторка по фармация, висше училище

лектор по фармакология, висше училище

лектор по фармация, висше училище

преподавателка по фармакология, висше училище

преподавателка по фармация, висше училище

преподавател по фармакология, висше училище

преподавател по фармация, висше училище

професор по фармакология

професор по фармакология, висше училище

професор по фармация

професор по фармация, висше училище

старша преподавателка по фармакология, висше училище

старша преподавателка по фармация, висше училище

старши преподавател по фармакология, висше училище

старши преподавател по фармация, висше училище

университетси преподавател по фармация

университетска лекторка по фармакология

университетска лекторка по фармация

университетска преподавателка по фармакология

университетска преподавателка по фармация

университетски лектор по фармакология

университетски лектор по фармация

университетски преподавател по фармакология

хонорувана преподавателка по фармакология, висше училище

хонорувана преподавателка по фармация, висше училище

хоноруван преподавател по фармакология, висше училище

хоноруван преподавател по фармация, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието