Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ботаник

Description

Code

2131.4.6

Description

Ботаниците се занимават с грижите за редица растения от цял свят, често в ботанически градини. Те провеждат научни изследвания и пътуват, за да изучават растения в дивата природа. Ботаниците отговарят за поддържането и развитието на ботаническата градина.

Алтернативен етикет

биолог, лечебни растения и билково дело

биоложка, лечебни растения и билково дело

ботаник

ботаник, еколог

ботаник, микролог

ботаник, почва

ботаник, таксономист

ботаник, хистолог

ботанист

ботанистка

ботаничка

ботаничка, еколожка

ботаничка, микроложка

ботаничка, почва

ботаничка, таксономистка

ботаничка, хистоложка

главен градинар

главна градинарка

градинар

градинарка

фитолог

фитоложка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието