Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

диспечер, тръбопроводи

Description

Code

4323.10

Description

Диспечерите на тръбопроводи контролират ежедневните оперативни аспекти на превоза на стоки чрез тръбопроводни инфраструктури. Те имат общ поглед върху мрежата и планират различните маршрути за превоз на стоки от един обект до друг. Стремят се да осигурят най-ефективния, същевременно по-евтин маршрут. Отстраняват възникнали проблеми в мрежите и обектите, гарантират прилагането на регламенти и проследяват постигането на целите в областта на транспорта.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието