Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

драматург

Description

Code

2641.2

Description

Драматурзите четат нови пиеси и произведения и ги предлагат на театралния режисьор и/или съвета по изкуства на театъра. Те събират документация за работата, автора, разгледаните проблеми, времето и описаната среда. Освен това участват в анализа на темите, персонажите, драматичната конструкция и т.н.

Алтернативен етикет

авторка на драми

авторка на пиеси

автор на драми

автор на пиеси

драматург

драматургичен консултант

драматургична консултантка

драматуржка

консултант, драматургичен

консултантка, драматургична

театрален сценарист

театрална сценаристка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието