Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен инженер

Description

Code

2144.1

Description

Машинните инженери проучват, планират и проектират механични продукти и системи и наблюдават производството, работата, прилагането, монтирането и ремонта на системи и продукти. Те проучват и анализират данни.

Алтернативен етикет

инженерна консултантка, машинни технологии

инженерка, механичка

инженер, механик

съветник, машиностроене

инженерна специалистка, машинни технологии

инженерен специалист, машинни технологии

инженерка, машиностроене

инженерка, машинни технологии

специалист, машиностроене

консултантка, машинно инженерство

инженерен експерт, машиннии технологии

машиностроител

инженерна съветничка, машинни технологии

консултант, машиностроене

консултант, машинно инженерство

съветник, машинно инженерство

инженер, машинни технологии

специалистка, машинно инженерство

машинна инженерка

консултантка, машиностроене

инженер, машиностроене

инженерен консултант, машинни технологии

машиностроителка

съветничка, машинно инженерство

специалист, машинно инженерство

машинен инженер

инженерен съветник, машинни технологии

специалистка, машиностроене

експерт, машинно инженерство

съветничка, машиностроене

експерт, машиностроене

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието