Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител по разработване на ИКТ бизнес/ръководителка по разработване на ИКТ бизнес

Description

Code

2434.2

Description

Ръководителите по разработване на ИКТ бизнес увеличават бизнес възможностите за организацията и разработват стратегии, които ще подобрят гладкото функциониране на организацията и разработването и разпространението на продуктите. Те договарят цени и установяват договорни условия.

Алтернативен етикет

ръководители по разработване на ИКТ бизнес

ръководителка по разработване на ИКТ бизнес

ръководителка по разработване на ИТ бизнес

ръководител по разработване на ИКТ бизнес

ръководител по разработване на ИТ бизнес

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието