Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оператор, отгряване на метал

Description

Code

8121.3

Description

Операторите за отгряване на метал работят с електрически или газови пещи и омекотяват метала, така че да може да бъде срязван и формован по-лесно. Те нагряват метала до определена температура и/или цвят и след това бавно го охлаждат, в съответствие със спецификациите. Операторите за отгряване на метал наблюдават металите по време на целия процес, за да забележат всички възможни дефекти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието