Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител по електронен бизнес/ръководителка по електронен бизнес

Description

Code

2431.10.2

Description

Ръководителите по електронен бизнес създават и изпълняват електронни стратегически планове на дружеството за онлайн продажби на продукти и услуги. Те също подобряват интегритета на данните, позиционирането на онлайн инструментите и представянето на търговската марка и следят продажбите на дружествата, които предлагат продукти на пазара за потребителите, използващи интернет. Сътрудничат си с управленския екип за маркетинг и продажби като използват ИКТ инструменти за постигане на целите си за продажбите и предоставят точна информация и предложения на бизнес партньорите.

Алтернативен етикет

ръководители по електронен бизнес

ръководителка по електронен бизнес

ръководителка по електронна търговия

ръководителка по разработване на уеб бизнес

ръководител по електронен бизнес

ръководител по електронна търговия

ръководител по разработване на уеб бизнес

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието