Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

отговорник, предаване на въздухоплавателни данни

Description

Code

3513.1

Description

Отговорниците по предаване на въздухоплавателни данни извършват планиране, внедряване и поддръжка на мрежите за пренос на данни. Те извършват поддръжка на системите за обработка на данни, свързвайки потребителските агенции с централните компютри.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието