Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, силово предаване

Description

Code

2144.1.17

Description

Инженерите по силовото предаване работят по проектирането на задвижващи механизми в автомобилния сектор. Това включва техническото изпълнение на компоненти на силовото предаване, като например машинното инженерство, електрониката и софтуера, използвани в съвременните превозни средства, както и координацията и оптимизацията на множество източници на енергия в контекста на силовото предаване.

Алтернативен етикет

експерт по задвижване

експертка по задвижване

инженер по разработка на задвижване

дизайнер на силови агрегати

инженерка по задвижване

инженерка по разработка бранд задвижване

дизайнерка бранд силови агрегати

инженерка бранд задвижване

инженер на задвижване

инженер по задвижване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието