Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

строител, жилищни сгради

Description

Code

7111.1

Description

Строителите на жилищни сгради изграждат, поддържат и ремонтират къщи или подобни малки сгради с помощта на редица техники и материали на няколко строителни работници.

Алтернативен етикет

строител, жилища

строител, къщи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието