Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

конструктор на плавателни съдове

Description

Code

2144.1.14

Description

Конструкторите на плавателни съдове проектират, създават, поддържат и ремонтират всички видове плавателни съдове — от плавателни съдове за развлечение до военноморски плавателни съдове, включително подводници. Те анализират плаващите структури и се съобразяват с различни характеристики като формата, структурата, стабилността, устойчивостта, достъпа и задвижването на корпусите.

Алтернативен етикет

военоморска архитектка

военоморски архитект

експерт по корабоплаване

конструкторка на корабни фюзелажи

конструкторка на плавателни съдове

конструкторка на подводни плавателни съдове

конструкторка на подводници

конструкторка на яхти

конструктор на корабни фюзелажи

конструктор на плавателни съдове

конструктор на подводни плавателни съдове

конструктор на подводници

конструктор на яхти

корабен архитект

корабен дизайнер

корабен конструктор

корабна архитектка

корабна дизайнерка

корабна конструкторка

морска архитектка

морска инженерка/архитектка

морски архитект

морски инженер/архитект

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието