Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инструктор на спасители

Description

Code

3422.2

Description

Инструкторите на спасители обучават бъдещи (професионални) спасители по необходимите програми и методи, за да станат лицензирани спасители. Те предоставят обучение по надзор над безопасността на всички плуващи, оценка на потенциално опасни ситуации, специални техники за спасяване и гмуркане, оказване на първа помощ при наранявания, свързани с плуване, и информират обучаемите за отговорностите на спасителя, свързани с предпазването . Те гарантират, че обучаемите са наясно колко важно е да проверяват доколко безопасна е водата, да внимават за управлението на риска и да познават необходимите процедури и разпоредби относно дейностите по предпазване и спасяване. Те следят напредъка на обучаемите, оценяват ги чрез теоретични и практически изпити и издават свидетелството за спасител, когато бъде придобито.

Алтернативен етикет

инструкторка на спасители

инструктор на спасители

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието