Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

консултант, авторски права

Description

Code

3339.3

Description

Консултантите по авторски права предоставят консултации относно използването на активи на интелектуална собственост, като патенти, авторски права и търговски марки. Те помагат на клиентите да оценяват, в парично изражение, портфолиа за интелектуална собственост, да следват подходящите правни процедури за защита на такова имущество и да извършват дейности за патентно посредничество.

Алтернативен етикет

агент, патенти

консултант, права върху интелектуалната собственост

специалист, авторски права

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието