Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант, авторски права

Description

Code

3339.3

Description

Консултантите по авторски права предоставят консултации относно използването на активи на интелектуална собственост, като патенти, авторски права и търговски марки. Те помагат на клиентите да оценяват, в парично изражение, портфолиа за интелектуална собственост, да следват подходящите правни процедури за защита на такова имущество и да извършват дейности за патентно посредничество.

Алтернативен етикет

агент, патенти

специалист, авторски права

консултант, права върху интелектуалната собственост

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието