Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

автор на речи

Description

Code

2641.4.3

Description

Авторите на речи проучват и пишат речи на множество теми. Те трябва да привлекат и задържат интереса на аудиторията. Авторите на речи създават презентации в разговорен тон, така че изглежда, че текстът не е предварително написан. Те пишат по разбираем начин, така че публиката да разбере посланието на речта.

Алтернативен етикет

авторка на речи

автор на речи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието