Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

строител, производство на каросерии на превозни средства

Description

Code

7231.2

Description

Строителите в производството на каросерии (конструкторите на каросерии) на превозни средства работят с каросерии на превозни средства и вагони. Те притежават нужните умения за изработка на части за каросерии от панели; произвеждат и монтират рами и части за превозни средства.

Алтернативен етикет

конструктор, каросерии на превозни средства

конструктор, производство на каросерии на превозни средства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието