Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

организатор на турове/организаторка на турове

Description

Code

4221.6

Description

Организаторите на турове отговарят за управлението и надзора на маршрута на туристическото пътуване и предоставят практическа информация на туристите.

Алтернативен етикет

тур мениджър

тур мениджърки

тур мениджъри

тур мениджърка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието